There are no translations available.

Darba tiesības

Sniedzam juridisko palīdzību darba devējiem un darbiniekiem, darba strīdu jautājumu risināšanā un citos ar darba tiesiskajām attiecībām saistītajos jautājumos.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

  1. Darba līgumu, kolektīvo darba līgumu, līgumu par materiālo atbildību, darba kārtības noteikumu analīze un sastādīšana
  2. Vienošanās par komercnoslēpuma neizpaušanu, par konkurences aizliegumu, par darba līguma izbeigšanu sastādīšana
  3. Konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar darba līguma sastādīšanu, noslēgšanu, izpildi, grozīšanu un izbeigšanu
  4. Konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar LR Darba likuma normu piemērošanu
  5. Darba strīdu risināšana pirmstiesas un tiesas ceļā
 
Back
kontakti

Jums ir nepieciešami profesionāli juridiskie pakalpojumi ? – Esat nokļuvuši pareizajā vietā.

sekojiet mums

Sekojiet mums līdzi un uzziniet jaunumus sociālajos tīklos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jautājiet mums

Daudzu juridisko jautājumu risināšanai nav nepieciešama personīga tikšanās ar juristu, tāpēc mēs piedāvājam iespēju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us