There are no translations available.

Intelektuālās tiesības

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

  1. Konsultācijas preču zīmju, domēnu, autortiesību, patentu pārkāpuma lietās un citu ar intelektuālo īpašumu saistītājos jautājumos
  2. Palīdzība intelektuālā īpašuma tiesību reģistrēšanā Latvijā un ārzemēs
  3. Latvijas Republikas patentu valdes lēmumu apstrīdēšana, t.sk., arī tiesā
  4. Interešu pārstāvība tiesā.
 
Back
kontakti

Jums ir nepieciešami profesionāli juridiskie pakalpojumi ? – Esat nokļuvuši pareizajā vietā.

sekojiet mums

Sekojiet mums līdzi un uzziniet jaunumus sociālajos tīklos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jautājiet mums

Daudzu juridisko jautājumu risināšanai nav nepieciešama personīga tikšanās ar juristu, tāpēc mēs piedāvājam iespēju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us